Noțiunea de piața valutară are câteva definiții:

 • piața valutară - este sfera relațiilor economice, manifestate prin vînzarea-cumpărarea valorilor valutare (semnelor bănești străine, titluri de valoare în valută străină), precum și a operațiunilor legate de investiția de capital în valută străină;
 • piața valutară - este un centru financiar, unde sunt concentrate operațiunile de cumpărare și vânzare a valutelor, pe baza de cerere și ofertă la acestea;
 • piața valutară reprezintă totalitatea băncilor împuternicite, companiilor de investiții, birourilor de brokeraj, burselor, băncilor străine, care desfășoară operațiuni valutare;
 • piața valutară - este un ansamblu de sisteme de comunicare, care leagă între ele băncile din diferite țări, care desfășoară operațiuni valutare internaționale. Vorbind mai simplu, piața valutară este piața, pe care se efectuează tranzacții valutare, adică, se face schimbul de valută a unei țări în valuta altei țări pe un anumit curs valutar. Cursul valutar este prețul relativ al valutelor celor două țări sau valuta unei țări, exprimată în unități monetare ale altei țări. Piața valutară constituie o parte a pieței financiare globale, pe care se petrece o mulțime de operațiuni, legate de mișcarea mondială a capitalurilor.

Tipurile de piețe:

Piața valutară poate fi internațională sau internă. Piața valutară internă —este o piață, care funcționează în interiorul unei țări.

Piața valutară internațională este piața globală, care cuprinde piețele valutare a tuturor țărilor din lume. Ea nu are un anumit teren, unde se efectuează licitațiile. Toate operațiunile de pe ea se efectuează prin sisteme de cablu și canale de satelit, care asigură legătura piețelor valutare regionale mondiale. Printre piețele regionale de astăzi, se poate distinge piața din Asia (cu centrele la Tokyo, Hongkong, Singapur, Melburn), Europeană (Londra, Frankfurt - pe-Main, Zürich), Americană (New York, Chicago, Los Angeles).

Comerțul valutar pe piața valutară internațională se efectuează pe baza ratelor valutare de piață, instalate pe baza de cerere și ofertă de pe piață și sub influența diferitor date macroeconomice. Piața valutară internațională este piața Forex. Totodată, piețele valutare pot fi împărțite în bursiere și extrabursiere. Piața valutară de bursă este o piață organizată, unde tranzacțiile sunt efectuate prin intermediul bursei - o întreprindere specială, care stabilește regulile de comerț și care asigură toate condițiile pentru organizarea licitațiilor conform acestor reguli.

Piața valutară de extrabursă este o piață, pe care nu se răspândesc anumite reguli de comerț și operațiunile de vânzare-cumpărare se petrec, fără să fie legate de un anumit loc de tranzacționare, ca în cazul cu bursa.

De obicei, piața valutară de extrabursă se organizează de companii speciale, care oferă servicii de vanzare-cumparare a valutelor, care pot fi sau a nu fi membri ai bursei valutare. Operațiunile de tranzacționare pe o asemenea piață acum, se efectuează în principal prin intermediul internetului. După volumul de tranzacționare piața valutară de extrabursă cu mult întrece pe cea de bursă. Cea mai lichidă din lume este considerată piața valutară internațională de extrabursă Forex. Ea funcționează 24 de ore pe zi și în toate centrele financiare ale lumii (de la New York până la Tokyo).

Funcțiile pieței valutare

Piața valutară este cel mai important teren pentru asigurarea petrecerii normale a tuturor proceselor economice mondiale.
Principalele funcții macroeconomice a pieței valutare sunt:

 • crearea pentru subiecții relațiilor valutare a unor condiții pentru efectuarea la timp a plăților curente internaționale și calculelor de capital și contribuirea prin aceasta la dezvoltarea comerțului extern;
 • asigurarea condițiilor și mecanismelor pentru realizarea politicii monetare, de credit și a politicii economice a statului;
 • diversificarea rezervelor valutare;
 • formarea cursului valutar sub influența cererii și ofertei;
 • mecanismul pentru protecția împotriva riscurilor valutare și aplicația capitalurilor speculative. Această funcție asigură participanților ale pieței valutare un profit în urma comerțului valutar.

Influiența știrilor:

Principalul instrument de tranzacționare pe piața valutară sunt diferitele valute. Cursurile valutelor se formează sub influența cererii și ofertei de pe piață. Dar, în afară de aceasta, asupra ratelor valutelor influiențează o mulțime de factori fundamentali, legați de situația economică mondială, cu evenimentele din economiile naționale, cu deciziile politice.

Știrile, referitoare la acești factori pot fi aflate din diferite surse:

 • Rapoarte, care arată nivelul dezvoltării economice a statului.

Cu cât mai stabil se dezvoltă economia, cu atât mai stabilă este valuta ei. Respectiv, conform datelor statistice, publicate în sursele oficiale ale țărilor cu o anumită regularitate, se poate prezice cum se va comporta valuta pe curând.
La astfel de date se atârnă:

 • producția de valoare internă
 • șomajul;
 • profitul capitalului;
 • indicele prețurilor de consum;
 • indicele prețurilor industriale;
 • înclinația spre consum;
 • locurile de muncă, create în afara agriculturii;
 • construcția de locuințe etc.

Un indicator nu mai puțin de important este nivelul ratelor dobânzilor naționale ce reglamentează politica de credit a organelor. În Uniunea Europeană aceasta este de BCE (European Central Bank) – Banca Centrală Europeană, în SUA - sistemul Federal de rezervă (SFR), în Japonia - Banca Centrală a Japoniei (Bank of Japan), în Marea Britanie – Banca Centrală a Angliei (Bank of England), în Elveția - Banca națională a Elveției (Swiss National Bank) și așa mai departe.

Nivelul ratelor dobânzilor este determinat la ședințele băncii centrale naționale. Apoi, decizia de rată se publică în sursele oficiale. Dacă banca centrală a țării reduce rata dobânzii - masa monetară în țară crește și are loc deprecierea valutei naționale față de alte valute mondiale. Dacă rata dobânzii crește, are loc consolidarea valutei naționale

Discursurile șefilor de state, economiștilor de frunte și analiticilor.

Serios poate desfășura trendul discursul sau chiar o exprimare aparte a șefului de stat. Temele de discursuri, după care poate să se schimbe cursul valutei:

 • analizarea situației pe piața valutară;
 • modificările în politica monetară, de credit și politica economică;
 • adoptarea politicii bugetare;
 • prognozele ce privire la situația economică și așa mai departe.

Toate aceste știri sunt publicate în diferite surse. În principal, astfel de stiri sunt publicate în sursele de informație în masă naționale și în limba țării, unde apare știrea. De a urmări toate știrile deodată unei persoane îi este foarte greu și există o mare probabilitate de a scăpa un eveniment important, care poate schimba întreaga situație de pe piață. Noi, fiind conduși de principiul nostru de bază - pentru a crea clienților cele mai bune condiții de tranzacționare - încercăm să selectăm cele mai importante știri din întreaga lume și să le publicăm pe site-ul nostru. Departamentul de analitică zilnic monitorizează știrile pe majoritatea surselor naționale și internaționale de informație și evidențiază din ele, acelea, care pot influiența asupra cursului valutar. Anume acestea știri principale nimeresc în fluxul nostru de știri. Fluxul de știri este creat în special pentru comercianții de valută și pentru cei, care sunt cointeresați în obținerea unei informații despre piețele valutare mondiale, în regim real al timpului 24 de ore pe zi 365 de zile pe an.