Acoperirea riscurilor deschiderea afacerilor pe o piață pentru a compensa influiența riscurilor de preț egală, dar opusă poziției de pe o altă piață. De obicei, hedging-ul se petrece cu scopul de a asigura riscurile de schimbare a prețurilor prin încheierea afacerilor pe piețe de urgență.

Cel mai des întâlnit tip de hedging — este hedging-ul cu contractele futures. Apariția contractelor futures a fost cauzată de necesitatea de asigurare de la schimbarea prețurilor la bunuri. Primele operațiuni cu contractele futures au fost comise în Chicago pe bursele de mărfuri anume pentru protecția împotriva schimbărilor bruste ale conjuncturii pieței. Până în a doua jumătate a secolului al XX-lea hedging-ul (acest termen deja atunci a fost fixat în unele documente normative), era folosit exclusiv pentru îndepărtarea riscurilor de preț. Ȋnsă, trebuie de menționat, că drept scop al hedging-ului este nu înlăturarea riscurilor, ci optimizarea acestora.

Mecanismul hedging-ului constă în echilibrarea obligațiilor pe piața de numerar (de mărfuri, de titluri în valori, valutare), și opuse în direcție pe piața futures.

În afară de operațiunile cu contractele futures, drept operațiuni de hedging pot fi considerate și operațiunile cu alte instrumente de urgență: contractele forward și opțiunile. Rezultatul hedging-ului este nu numai reducerea riscurilor, dar și reducerea profitului posibil.

Deosebesc hedging prin cumpărare și prin vânzare. Hedging prin cumpărare (hedging-ul cumpărătorului, hedging lung) este legat cu achiziționarea contractului futures, care oferă cumpărătorului asigurarea de la majorarea posibilă a prețurilor în viitor. Ȋn momentul hedging-ului prin vânzare (hedging-ul vânzătorului, hedging scurt) se presupune de a petrece vânzarea pe piață a mărfii reale, și cu scopul de asigurare de la o posibilă reducere a prețurilor în viitor se efectuează vânzarea instrumentelor urgente.

Scopul hedging (asigurarea riscurilor) este protecția împotriva schimbărilor nefavorabile ale prețurilor pe piața de acțiuni, activele de mărfuri, valutelor, ratelor dobânzilor, și altele.

Compania noastra acordă o însoțire profesională, consultație și ajutor în crearea proiectului de investiție, analizarea, planificarea, acoperirea riscurilor și realizarea rezultatului preconizat.

 

Contactele noastre

  • Adresa de înregistrare:

    First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, VC0100, Saint Vincent and the Grenadines

  • Scrie-ne o scrisoare

    info@pelliron.com

  • Orice solicitări

    Телефон: +442032906161