Дані правила управління капіталом призначені для підвищення збереження грошового депозиту та забезпечення безпечного ведення операцій із максимально високим прибутком. Інакше їх називають правила "Money Management". Сучасна торгівля вимагає дотримання правил MM, але не гарантує отримання прибутку. Для забезпечення безпеки грошового депозиту необхідно забезпечити виконання низки умов.

Pelliron - Управління приватним капіталом
 1. Загальна сума вкладених коштів має перевищувати 50% від загального капіталу. Цей принцип встановлює правило розрахунку маржі під відкриття позиції. Багато аналітиків вважають, що відсоток вкладених коштів має бути ще меншим: 5% - 30%. Зазначимо особливо, що йдеться саме про загальну суму (за декількома угодами). Тобто це правило не означає, наприклад, що торгувати однією угодою, вкладаючи в неї відразу 50% від депозиту - це розумно.
 2. Загальна сума коштів, вкладених в одну угоду, не має перевищувати 10% - 15% від загального капіталу. І тут трейдер застрахований від вкладення надмірних коштів у одну угоду, що може призвести до руйнування. Образно це правило еквівалентно тому, щоб "не складати всі яйця в один кошик".
 3. Норма ризику кожної відкритої позиції, визначається виставленим рівнем стоп-лосс, має перевищувати 5% від загальної суми капіталу. Таким чином, якщо угода виявиться збитковою, то трейдер готовий втратити не більше ніж 5% від загальної суми своїх коштів. Цифра 5% взята з роботи Мерфі, проте, наприклад, Елдер наводить цифру 1,5% – 2%.
 4. Загальна сума застав, що вносяться при відкритті позицій по одній групі ринків, повинна становити не більше ніж 20% - 25% від загального капіталу. Це випливає з того, що до долара багато валют поводяться однаково, особливо при виході економічних новин по США. Тому для диверсифікації ризиків необхідно працювати як на валютних парах, які мають у своєму складі долар, так і на крос-курсах. За такої умови втрати на одних відкритих позиціях хоча б частково покриватимуться за рахунок прибутку на інших.
  Існують певні правила щодо виставлення рівнів стоп-лосс і тейк-профіт при відкритті позицій. Всі валютні пари діляться на високоволатильні та низьковолатильні. Більшість трейдерів працюють на так званій «внутрішньоденній» торгівлі, коли відкриваються позиції терміном на одну – три години, ці позиції відпрацьовують основні внутрішньоденні рухи на ринку. Для того, щоб залишити позицію на наступну добу, потрібні досить вагомі підстави. Величина волатильності валюти визначає рівень так званого цінового шуму, який визначається приблизно наступним способом: беруться 24 годинні свічки з нуля годин по Гринвічу і до нуля годин, розраховується їх довжина між тінями (відстань у пунктах між точками higt і low), і отримана величина ділиться на 24. Досвід показує, що мінімальна величина цінового шуму дорівнює приблизно 30 пунктам, такі валютні інструменти низьковолатильні. При величині цінового шуму від 40 пунктів валютний інструмент є високоволатильним. Для внутрішньоденної торгівлі («інтрадей») немає сенсу виставляти стоп-лосс менше величини цінового шуму, тобто величина стоп-наказу, що виставляється, не може бути в принципі менше ніж 35 пунктів.
 5. Співвідношення стоп-лосс/тейк-профіт для однієї відкритої позиції не може бути менше, ніж приблизно 1:2; іншими словами, виходячи зі сказаного вище, величина стоп-лосс, що виставляється, не може бути менше ніж 35 пунктів, а величина тейк-профіт, відповідно, менш як 60 пунктів. Це дозволяє при співвідношенні вдалих та невдалих угод 1:1 мати на рахунку невеликий прибуток.
Пеллірон - правила керування капіталом

Існує певний ряд правил, яких необхідно дотримуватись при веденні торгових операцій. Взагалі, робота на FOREX вимагає від трейдера високої самодисципліни та організованості, а також застосування певної системи роботи. Якщо говорити про внутрішньоденну торгівлю, то щодня необхідно виконувати певний регламент.

 1. При відкритті на початку дня торгового терміналу необхідно проаналізувати поточний стан ринку, тобто дати відповідь на запитання: де зараз ціни та чому вони там знаходяться, що відбувалося в той час, поки термінал був вимкнений, а рухи цін трейдером не відстежувалися.
 2. Необхідно ознайомитись із календарем виходу економічних новин на сьогодні. О котрій годині за Гринвічем, які виходять новини і як вони можуть вплинути на стан ринку та рух цін. Навички фундаментального аналізу набуваються лише з досвідом, для цього потрібний практичний досвід торгівлі
 3. Визначити поточні силові рівні за основними валютними інструментами, що використовуються в торгівлі, визначити поточний внутрішньоденний діапазон цін.
 4. Виходячи з проведеного аналізу, скласти торговий план на день, а саме: при досягненні яких рівнів цін можливий вхід в ринок, що при цьому виставляється рівень стоп-лосс, можлива величина прибутку і, відповідно, рівень тейк-профіт. Які умови входження на ринок, виходу з нього, яка цінова ситуація буде позаштатною і вимагатиме негайного виходу з ринку. Необхідно розуміти, що при прийнятті рішення про вхід у ринок керуватися необхідно висновками аналізу та не реагувати на поточні втрати від відкритих та перенесених на наступну добу позицій. При відкритті позиції необхідно чітко планувати тривалість угоди, і після закінчення запланованого часу проводити оцінку можливості виходу з ринку до виникнення будь-яких істотних змін цін у результаті ринкових рухів.
 5. Суворо дотримуватися прийнятого плану торгівлі. При вході на ринок необхідно чітко дати собі відповідь на питання: «Що є основою входу на ринок». Такою підставою має бути поєднання збігу висновків аналізу з поточною ціновою ситуацією, підтверджене технічними індикаторами (не менше двох).
 6. Найсуворішим чином забороняється пересувати розрахований раніше рівень стоп-лосс у бік збільшення можливих збитків, хоч би якою здавалася ситуація. Тим більше, що вважається ризикованою робота без виставлених рівнів стопів.
 7. При вході на ринок необхідно враховувати можливі рухи валютних курсів при виході - економічних новин. Короткострокові сильні рухи валютних курсів можуть обірвати стоп-накази, після чого ринок піде у напрямку, визначеному трейдером. Рекомендується за 30 хвилин до виходу економічних новин, які можуть вплинути на валютні курси великою мірою, не відкривати нових позицій, захистити поточні позиції, перемістивши стоп-накази в точку без збитку або закривши поточні позиції з урахуванням можливих коливань курсів.